2012-14

Sr. No.SessionStaff NameAmount
12012-14Vijay Kumar Singh207000.00
Teaching Staff
2 2012-14 Gaurishankar Mishra (Retired)130000.00
3 2012-14 Umashankar Singh 150000.00
4 2012-14 Bachha Singh 133000.00
5 2012-14 Sumeshwar Pandey 127000.00
6 2012-14 Md Ataullah 117000.00
7 2012-14 Suresh Prasad 126000.00
8 2012-14 Ramayan Ray 130000.00
9 2012-14 Sangita Rani 133000.00
10 2012-14 Abdus Sami 130000.00
11 2012-14 Sumitra Kumari Yadav 128000.00
12 2012-14 Umaeshwar Prasad Singh 118000.00
13 2012-14 Birendra Kumar Singh 133000.00
14 2012-14 Chandra bhushan Pandey 133000.00
15 2012-14 Binay Kumar 128000.00
16 2012-14 Kameshwar Singh 115000.00
17 2012-14 Chandra Shekhar Singh 122000.00
18 2012-14 Shashikant Mishra (Retired)112000.00
19 2012-14 Suresh Prasad120000.00
20 2012-14 Anisur Rahman Khan 116000.00
21 2012-14 Hari Shankar Prasad 122000.00
22 2012-14 Navin Bihari Singh 125000.00
23 2012-14 Keshri Kumar Singh 117000.00
24 2012-14 Sumit Kumar Singh 117000.00
25 2012-14 Haider Ali (Retired)80000.00
26 2012-14 Awadhesh Kumar (Retired)75000.00
27 2012-14 Niraj Kumar123000.00
282012-14 Naresh Kumar Srivastwa (Retired)75000.00
Non-Teaching Staff
29 2012-14 Amar Kumar Singh 140000.00
30 2012-14 Girish Kumar Jaiswal 125000.00
31 2012-14 Haribansh Narayan Singh 55000.00
32 2012-14 Abhay Kumar
80000.00
33 2012-14 Rajeev Pratap Kumar80000.00
34 2012-14 Vinod Singh40000.00
35 2012-14 Prem Chand Singh 95000.00
36 2012-14 Kameshwar Singh115000.00
37 2012-14 Durga Prasad (Retired)125000.00
38 2012-14 Dinesh Pathak40000.00
39 2012-14 Kamal Kishor Singh 61000.00
40 2012-14 Hari Shankar Ray 61000.00
41 2012-14 Yadavlal Ray 61000.00
42 2012-14 Ramnath Ray 61000.00
43 2012-14 Mithilesh Ray 61000.00
44 2012-14 Chhathu Singh 60000.00
45 2012-14 Brij Kishor Singh 65000.00
46 2012-14 Arjun Kumar 57000.00
47 2012-14 Sankar Ram 65000.00
48 2012-14 Madhav Singh 56000.00
49 2012-14 Sunita Dev 55000.00
Total ->50,00000.00